ENGLISH

There are limited places in workshops and working groups. Therefore, we would appreciate if you could book your place in the workshops and 1 working group according to your preferences in advance. You will receive a confirmation of your registration by an email.

Find the desired workshop by pressing Ctrl+F and then typing the name of the workshop or the name of the facilitator.

CZECH

Na workshopech a pracovních skupinách je omezený počet míst. Budeme proto rádi, když si už předem zamluvíte místo na workshopech a 1 pracovní skupině, na základě vašich preferencí. Potvrzení o registraci obdržíte emailem.

Najděte požadovaný workshop pomocí stisknutí kláves Ctrl+F a následného zadání názvu workshopu nebo jména facilitátora.

What do my pains want to tell me? // Co mi mé bolesti chtějí říct?

Adalberto Barreto
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 5.25 UN/KCD

20 Going
Currently full
RSVP Closed

Advance statements in mental health care settings // Předběžná prohlášení v zařízeních péče o duševní zdraví

Kristof Mikes-Liu
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 4.05 UN/U09 

4 Going
16 remaining
RSVP Here

How can cinema and literature vivify dialogue // How can cinema and literature vivify dialogue

Nina Saarinen & Riccardo Mazzeo
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 2.10 UN/U04

13 Going
7 remaining
RSVP Here

Book presentation - A Book about Dialogue // Představení knihy: Kniha o dialogu

Martín Glozman & Jaakko Seikkula
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 2.21 UN/U03

20 Going
Currently full
RSVP Closed

Co-creating a recovery supportive mental health care network.. // Spoluvytváření sítě péče o duševní zdraví podporující zotavení..

Wilma Boevink
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 4.24 UN/U08

3 Going
27 remaining
RSVP Here

How can spirituality help me recover // Jak mi spiritualita může pomoct k zotavení

Martin Fojtíček
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 2.05 ROTUNDA

7 Going
8 remaining
RSVP Here

/title will be specified/

Richard Williams & Edita Henzl
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 5.25 UN/KCD

0 Going
20 remaining
RSVP Here

The life consuming role of peers // Život pohlcující peerská role

Michal Kašpar & Tomáš Vaněk
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 4.05 UN/U09 

4 Going
16 remaining
RSVP Here

From motivational interviewing to Open Dialogue // Od motivačních rozhovorů k otevřenému dialogu

Pavel Nepustil & Tanya Mudry
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 2.10 UN/U04

15 Going
5 remaining
RSVP Here

The -ISMs and the -INGs. Using social ontology to inform advocacy for social justice work // Využití sociální ontologie pro obhajobu prosazování sociální spravedlnosti

Emily Doyle
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 2.21 UN/U03

7 Going
13 remaining
RSVP Here

Living a Community Integrative Therapy // Žít komunitní integrativní terapii

Adalberto Barreto
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 4.24 UN/U08

9 Going
21 remaining
RSVP Here

My personal experience with Open Dialogue // Moje osobní zkušenost s Otevřeným dialogem

Ondrej Žiak & Lenka Turková
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 2.10 UN/U04

0 Going
20 remaining
RSVP Here

World Tree Yggdrasil_Gentle Body Work // Světový strom Yggdrasil_jemná práce s tělem

Martina Faltýnová
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 2.05 ROTUNDA

7 Going
8 remaining
RSVP Here

Stepping in and stepping out of dialogue // Vstupování a vystupování z dialogu

Øyvind Hope, Per Arne Lidbom, Tore Dag Bøe
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 4.05 UN/U09 

11 Going
9 remaining
RSVP Here

Reflectivity and reflexivity in professional relationships // Reflexivita a reflektivita v profesních vztazích

Petra Deij
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 5.25 UN/KCD

20 Going
Currently full
RSVP Closed

Power in dialogical interactions // Moc v dialogických interakcích

Ben Ong
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 2.21 UN/U03

20 Going
Currently full
RSVP Closed

To heal and regain self. A dialogue between peers // Uzdravit se a získat zpět sebe sama. Dialog mezi peery

Martín Glozman & Antonio Muñoz
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 4.05 UN/U09

7 Going
13 remaining
RSVP Here

A question of a nation. The making and sustenance of a collective ritual.. // Otázka národa. Vytvoření a udržování kolektivního rituálu..

Anna Margrete Flåm
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 16:30 - 17:45
Room: 4.24 UN/U08

4 Going
26 remaining
RSVP Here

Dialogical sandtray - First meeting with a family in crisis with small children // Dialogické pískoviště. První setkání s rodinou v krizi s malými dětmi

Lucie Hornová
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 2.21 UN/U03

8 Going
12 remaining
RSVP Here

How does dialogue happen? A discourse analysis perspective. // Jak se děje dialog? Pohled diskurzivních analýz na terapeutickou praxi

Leoš Zatloukal
Day: Friday 19 May / pátek 19.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 2.05 ROTUNDA

11 Going
4 remaining
RSVP Here

Open Dialogue in practice of the multidisciplinary team in Zahrada 2000 // Otevřený dialog v praxi multidisciplinárního týmu Zahrady 2000

Stanislav Turek, Lenka Turková, Ondrej Žiak
Day: Thursday 18 May / čtvrtek 18.5.
Time: 15:00 - 16:15
Room: 4.24 UN/U08 

7 Going
23 remaining
RSVP Here