ENGLISH

There are limited places in workshops and working groups. Therefore, we would appreciate if you could book your place in the workshops and 1 working group according to your preferences in advance. You will receive a confirmation of your registration by an email.

Find the desired workshop by pressing Ctrl+F and then typing the name of the workshop or the name of the facilitator.

CZECH

Na workshopech a pracovních skupinách je omezený počet míst. Budeme proto rádi, když si už předem zamluvíte místo na workshopech a 1 pracovní skupině, na základě vašich preferencí. Potvrzení o registraci obdržíte emailem.

Najděte požadovaný workshop pomocí stisknutí kláves Ctrl+F a následného zadání názvu workshopu nebo jména facilitátora.

Dialogical practice & Psychedelics // Dialogická praxe & Psychedelika

Pavel Nepustil & Jakub Černý
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: 2.05 Rotunda

6 Going
8 remaining
RSVP Here

Education and pedagogy: Dialogical health promotion in schools // Vzdělávání a pedagogika. Dialogická podpora zdraví ve školách

Nina Harriet Saarinen & Riccardo Mazzeo
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: Classroom with piano U02

4 Going
10 remaining
RSVP Here

How do dialogues promote human health and well-being? // Jak dialogy podporují lidské zdraví a well-being?

Yuichi Oi, Yasukazu Ogai, Tamaki Saito
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: 4.05 UN/U09

10 Going
4 remaining
RSVP Here

Dialogical practice in mainstream mental health settings // Dialogická praxe v běžných zařízeních péče o duševní zdraví

Kristof Mikes-Liu
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: 5.02 UN/KBV

7 Going
7 remaining
RSVP Here

Open Dialogue trainings around the world. Sharing experiences and learning together,.. // Výcviky v otevřeném dialogu kolem světa. Sdílení zkušeností, společné učení,..

Edita Henzl, Irene Nenoff-Herchenbach, Katrin Eissing
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: 2.21 UN/U03

8 Going
6 remaining
RSVP Here

Application of dialogical practices in educating healthcare professionals.. // Uplatnění dialogické praxe ve vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví..

Ming Tai-Seale & Amanda Walker
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: 4.24 UN/U08

3 Going
11 remaining
RSVP Here

Supporting legal capacity: An Open Dialogue perspective // Podpora právní způsobilosti. Perspektiva otevřeného dialogu.

Zuzana Durajová & Edita Henzl
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: 2.10 UN/U04

0 Going
14 remaining
RSVP Here

How to talk about and explain dialogical practices // Jak hovořit o dialogické praxi a jak ji vysvětlovat

Ben Ong
Day: Thursday 18 May, Friday 19 May, Saturday 20 May
Time: 13:30 - 14:40
Room: 5.25 UN/KCD

14 Going
Currently full
RSVP Closed