Pre-konferenční workshopy proběhnou v budově Cyrylometodějské teologické fakulty na adrese Univerzitní 22, Olomouc 779 00. Účastníce a účastníci budou rozděleni do dvou skupin, aby všichni přítomní měli možnost účastnit se Jaakkova i Peterova workshopu. Předběžný harmonogram je následující:

 

14:30

Otevření registrace

 

15:00 – 17:00

Místnost UN/U08

Peter Rober: Osoba terapeuta v praxi rodinné terapie

Místnost UN/U03

Jaakko Seikkula: Psychóza není nemoc, ale strategie přežití v extrémním stresu

 

17:30 – 19:30

Místnost UN/U08

Peter Rober: Osoba terapeuta v praxi rodinné terapie

Místnost UN/U03

Jaakko Seikkula: Psychóza není nemoc, ale strategie přežití v extrémním stresu

Osoba terapeuta v praxi rodinné terapie: o terapeutickém procesu, terapeutových zkušenostech a terapeutově vnitřním rozhovoru.

Autor: Peter Rober

Anotace: Psychoterapeutický výzkum ukazuje, že v individuální terapii i rodinné terapii – jsou někteří terapeuti účinnější než jiní. To zdůrazňuje důležitost osoby terapeuta. Tento workshop se zaměřuje na osobu terapeuta v přítomném okamžiku terapeutického sezení. Osoba terapeuta je zásadní pro citlivé naladění se na členy rodiny. Je to jádro komplexního terapeutického spojenectví, které je pro rodinnou terapii charakteristické. Při naslouchání a empatii je klíčová také osoba terapeuta: terapeut musí naslouchat svýma ušima, očima a srdcem a musí být autenticky dojatý příběhy členů rodiny. Zamyslíme se nad způsoby, jakými může osoba terapeuta přispět k efektivitě terapeutického procesu.

Jazyk: AJ (překlad do ČJ)

Peter Rober (Belgie)
Peter Rober (Belgie)
Profesor na Institutu pro studium rodiny a sexuality na lékařské fakultě (KU Leuven, Belgie), psycholog a rodinný ...

Psychóza není nemoc, ale strategie přežití v extrémním stresu.

Autor: Jaakko Seikkula

Anotace: V pre-konferenčním workshopu se zaměříme na sběr zkušeností z dialogické humanistické praxe v nejzávažnějších krizích duševního zdraví.

Jazyk: AJ (preklad do ČJ)

Jaakko Seikkula (Finsko)
Jaakko Seikkula (Finsko)
Profesor psychologie na univerzitě v Agderu; emeritní profesor psychoterapie University Jyväskylä Od počátku 80. ...

Napsat komentář