Platební a storno podmínky

1. Předkonferenční poplatek (€40) zahrnuje:

 • vstup na odborný program.

2. Registrační poplatek (€270) zahrnuje:

 • vstup na odborný program,
 • občerstvení s kávou,
 • vstup na večerní raut s kulturním programem,
 • konferenční materiály v elektronické podobě,
 • potvrzení o účasti na konferenci.

3. Registrační poplatek (€310) zahrnuje:

 • vstup na odborný program předkonference i hlavní konference,
 • občerstvení s kávou,
 • vstup na večerní raut s kulturním programem,
 • konferenční materiály v elektronické podobě,
 • potvrzení o účasti na konferenci.

4. Platební podmínky

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, přes platební bránu a nebo bankovním převodem.

5. Storno podmínky

Zrušení registrace na konferenci není možné, ale je možné registraci převést na jinou osobu.

6. Rezervace ubytování

Ubytování není zahrnuto v ceně a každý účastník si je objednává sám. Ubytovací možnosti najdete na informačním serveru konference.

GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů Univerzitou Palackého jako správcem osobních údajů Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (dále jen „UP“),

zpracovává Vaše osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.

UP zpracovává Vaše osobní údaje jakožto (budoucího) účastníka konference SPRINGS OF DIALOGUE v tomto rozsahu:
1) jméno a příjmení, bydliště, e-mail.
2) údaj o akademických titulech, telefonu, pokud jste je UP dobrovolně sdělil(a) či sdělíte,

UP prohlašuje, že Vaše osobní údaje v popsaném rozsahu získala či získá od Vás jakožto subjektu osobních údajů.

V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny Vaše osobní údaje UP zpracovávány pouze pro tyto účely:

 • administrace Vaší účasti na konferenci SPRINGS OF DIALOGUE a vydání osvědčení, případně jeho druhopisu.