1) FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO

Křížkovského 511/10, Olomouc 771 80

Filozofická fakulta je největší fakultou univerzity. Jednadvacet kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných studijních programů. Mezi základní principy filozofické fakulty patří adekvátní náročnost studia, liberálnost při volbě a rozvržení studijního plánu, osobní přístup ke studentům a rozvíjení jejich individuálních schopností. Podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. Chce vytvářet otevřený prostor pro diskuzi a vybízet ke kreativnímu myšlení.

2) CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO

Univerzitní 22, Olomouc 779 00

CMTF v Olomouci  je nejstarší fakultou této vysoké školy. Tato teologická fakulta je ve svém bádání kromě zákonů a nařízení České republiky podřízena katolické věrouce a kanonickému právu římskokatolické církve, na což dohlíží arcibiskup olomoucký, který je z titulu svého úřadu velkým kancléřem fakulty, a Kongregace pro katolickou výchovu. Fakulta má svou historickou budovu v bývalém jezuitském semináři sv. Františka Xaverského na Univerzitní ulici, používá však také část bývalé školy Na Hradě a budovu bývalých kolejí na Kateřinské ulici.