Plenární sekce konference budou probíhat v anglickém jazyce nebo s tlumočením do angličtiny. Konsekutivní tlumočení z angličtiny do češtiny a naopak bude možné během workshopů a pracovních skupin v odpoledních sekcích.