Místa konání

1) Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého

2) Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého