AKTUALIZACE: Uzávěrka pro zasílání abstraktů byla prodloužena do 6. března 2023

 

Chceme, aby konference nabízela co nejvíce příležitostí pro společnou tvorbu dialogického prostoru, kde budou řešena konkrétní témata související s dialogickou praxí. Zveme vás k aktivní účasti jako facilitátory a facilitátorky workshopů a pracovních skupin. Své návrhy prosím předkládejte podle níže uvedených pokynů.

Uvítáme návrhy na:

 • Pracovní skupiny
 • Workshopy

Pracovní skupiny:

 • Budou se zabývat využitím dialogických myšlenek v určité oblasti / poli / kontextu.
 • Každá pracovní skupina se během konference sejde třikrát (vždy na 75 minut) a každá bude mít prostor pro krátkou plenární prezentaci na konci konference.
 • Myšlenky a témata diskutovaná na konferenci by měla být začleněna do pracovní skupiny.
 • Pracovních skupin bude jen několik (5-6).
 • Pracovní skupiny by měly obsahovat minimum prezentací, facilitátoři a facilitátorky zde nemají prezentovat vlastní práci.

Struktura abstraktu:

 • Jména facilitátorek a facilitátorů
 • Téma pracovní skupiny
 • Záměr pracovní skupiny
 • Formát: jak zajistíte, aby byly slyšet všechny hlasy

Workshopy:

 • Budou se zabývat konkrétním tématem souvisejícím s dialogickou praxí.
 • Workshop se uskuteční jednou během konference (75 minut).
 • Měly by zahrnovat významnou interaktivní část (cvičení, zadání pro malé skupiny, dialogický prostor atd.).

Struktura abstraktu:

 • Jména facilitátorek a facilitátorů
 • Název workshopu
 • Stručný popis prezentační části
 • Formát interaktivní části
 • Kontaktní osoba + kontaktní údaje

Vítáme příspěvky týkající se dialogické praxe v následujících tematických oblastech:

 • Péče o duševní zdraví
 • Práce s krizí (environmentální, společenskou, spirituální apod.)
 • (Udržitelné) místní komunity
 • Vzdělávání
 • Aktivismus a sociální hnutí
 • Děti a dospívající
 • Etické a právní otázky ve vztahu k dokumentaci klientek a klientů
 • Právní otázky ve vztahu k psychiatrické péči
 • Lidská práva
 • Řešení konfliktů a mediace
 • Spiritualita
 • Rozvoj přístupu otevřeného dialogu napříč profesemi a obory

 

ABSTRAKT ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO: 6. BŘEZNA 2023

O přijetí abstraktu budete informováni do: 20. března 2023