Ivana S. Marková (UK)

Ivana S. Marková (UK)

Ivana S. Marková (UK)

Ivana S. Marková, profesorka psychiatrie na Hull York Medical School, University of Hull a čestná konsultantka v oboru psychiatrie na katedře psychologické medicíny s Humber Teaching NHS Foundation Trust.

Vystudoval medicínu na University of Glasgow a psychiatrii v Cambridge. V Cambridge si také dokončila své magisterské studium historie a filozofie vědy a získala svůj doktorát z medicíny s disertační prací zaměřenou na struktury konceptu vhledu. Pokračuje ve výzkumu podstaty vhledu v psychiatrii. Její další hlavní výzkumné zaměření je na epistemologii psychiatrie a duševní symptomy. Její klinická práce je v oblasti  konziliární psychiatrii se zvláštním zájmem o neuropsychiatrii a Huntingtonovu chorobu.