Dní
Hodin
Minut
Sekund

Prameny dialogu

6. Mezinárodní konference dialogické praxe

Olomouc, Univerzita Palackého, Česká republika

18. 5. - 20. 5. 2023

+ PREKONFERENCE 17. 5. 2023

facebook-3383596_1280

Vystoupí například Ivana Marková, Jaakko Seikkula, Peter Rober, Adalberto Barreto a mnoho dalších

Akreditujeme konferenci jako vzdělávací akci v rámci celoživotního vzdělávání registrovaných klinických psychologů.

Přijměte pozvání do krásného a starobylého města Olomouc v České republice na 6. Mezinárodní konferenci dialogické praxe, kterou organizačně zajišťují Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého, Network for Dialogical Practices, nezisková organizace Zahrada 2000 a skupina Narativ.

Mezinárodní konference dialogické praxe je setkání lidí z akademického prostředí i z praxe pomáhajících profesí a dalších oblastí práce s lidmi, kteří se inspirují myšlenkami dialogu jako neodmyslitelné a nezbytné podmínky lidského života. Dialogická praxe navazuje zejména na práci Michaila Bachtina, přístup reflektujících procesů a na současné teorie intersubjektivity a embodimentu.

Kvůli koronavirové situaci jsme si na konferenci tentokrát museli počkat déle, než bylo v minulých ročnících zvykem. Jakkoli se teď může zdát, že jsme koronavirovou krizi zvládli, krize se stává jakousi novou normou. Jen několik stovek kilometrů od místa konání se odehrává obrovská humanitární krize způsobená ruskou invazí na Ukrajinu. Jsme zároveň svědky hluboké environmentální krize, energetické krize a mnoha dalších krizí.

Věříme, že dialogická praxe je jednou z cest, jak si v krizi osvojit také aktérství. Od svého vzniku v kontextu psychiatrických a psychosociálních krizí nachází velké uplatnění také v dalších typech krizových situací. Ukázalo se, že dialog může být velice cennou a důležitou odpovědí na krizi. Ale odkud se vlastně dialog může zrodit? Jaké zdroje a podmínky jsou zapotřebí, aby vznikl a rozvíjel se? Kde jsou prameny dialogu? Tyto otázky představují klíčové téma konference.

Kromě toho bude půjde o vynikající příležitost k fyzickému setkání a propojení představitelů a příznivců dialogické praxe z celého světa. Hlavní mluvčí přicestují z Evropy, Severní i Jižní Ameriky, i z Asie. Jakkoliv je pro nás toto osobní propojení důležité a pro dialogickou praxi zásadní, jsme si také vědomi neblahých efektů takových setkání na klimatické podmínky. Proto, prosím, zvažte cestu vlakem nebo jinými šetrnými dopravními prostředky. Připravujeme benefity pro ty, kdo se rozhodnou zvolit způsob dopravy šetrnější k životnímu prostředí.